Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

13-09-2018
De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting....
Meer lezen

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

13-09-2018
Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het...
Meer lezen

Planning Financiën voor restant 2018

13-09-2018
De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning...
Meer lezen

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

06-09-2018
Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een...
Meer lezen

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

06-09-2018
De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017...
Meer lezen

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

06-09-2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel beantwoord. De...
Meer lezen

Internetconsultatie rulingpraktijk

06-09-2018
De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling...
Meer lezen

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

06-09-2018
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om...
Meer lezen

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

30-08-2018
De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met...
Meer lezen

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

30-08-2018
Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen. Een in...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg