Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17-04-2019
De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de...
Meer lezen

Zonder nieuw feit geen navordering

17-04-2019
Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat...
Meer lezen

Beëindiging slapende dienstverbanden

17-04-2019
De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging...
Meer lezen

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

10-04-2019
De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s,...
Meer lezen

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

10-04-2019
In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de...
Meer lezen

Ritten naar golfclub deels privé

03-04-2019
De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv....
Meer lezen

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

03-04-2019
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid...
Meer lezen

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

03-04-2019
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de...
Meer lezen

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27-03-2019
Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd...
Meer lezen

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

27-03-2019
Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg