Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Opzegverbod tijdens ziekte

25-02-2021
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om...
Meer lezen

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

25-02-2021
In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging...
Meer lezen

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de...
Meer lezen

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

25-02-2021
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop...
Meer lezen

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

25-02-2021
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze...
Meer lezen

Kamervragen lage korting betaling ineens

18-02-2021
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige...
Meer lezen

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18-02-2021
Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het...
Meer lezen

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18-02-2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede...
Meer lezen

Navordering ter correctie giftenaftrek

11-02-2021
Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het...
Meer lezen

Drempelvrijstelling RVU

11-02-2021
Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg