Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12-05-2021
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de...
Meer lezen

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

12-05-2021
Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is...
Meer lezen

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

12-05-2021
De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder...
Meer lezen

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

06-05-2021
De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun...
Meer lezen

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

06-05-2021
De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen...
Meer lezen

Minimumloon per 1 juli 2021

06-05-2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de...
Meer lezen

Onzakelijke borgstelling

06-05-2021
Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of...
Meer lezen

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

06-05-2021
De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen...
Meer lezen

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

29-04-2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet...
Meer lezen

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29-04-2021
Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg