Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

22-02-2024
De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd...
Meer lezen

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

22-02-2024
Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden....
Meer lezen

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

22-02-2024
De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens het opzettelijk indienen...
Meer lezen

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

22-02-2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt...
Meer lezen

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

22-02-2024
Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van...
Meer lezen

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22-02-2024
De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten op. De belanghebbende...
Meer lezen

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

22-02-2024
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale...
Meer lezen

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

22-02-2024
Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De...
Meer lezen

Kamervragen voordelen familiehypotheek

15-02-2024
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van...
Meer lezen

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

15-02-2024
De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg