Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Non-concurrentiebeding

24-05-2018
Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist,...
Meer lezen

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24-05-2018
EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing...
Meer lezen

Verzuimboete

24-05-2018
Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim....
Meer lezen

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17-05-2018
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen...
Meer lezen

Gebruikelijk loon

17-05-2018
De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de...
Meer lezen

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17-05-2018
De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de...
Meer lezen

Aanzegverplichting

17-05-2018
Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de...
Meer lezen

Ketenregeling arbeidsrecht

09-05-2018
De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...
Meer lezen

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

09-05-2018
De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden...
Meer lezen

Kwalificatie eigen woning

09-05-2018
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg