Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01-12-2022
Het ministerie van Financiën is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te...
Meer lezen

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

01-12-2022
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer...
Meer lezen

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

01-12-2022
Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister...
Meer lezen

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01-12-2022
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek...
Meer lezen

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24-11-2022
Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst...
Meer lezen

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24-11-2022
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte...
Meer lezen

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-2022
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen...
Meer lezen

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17-11-2022
De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor...
Meer lezen

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-2022
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand...
Meer lezen

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17-11-2022
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën het percentage...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg