Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

20-02-2020
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen...
Meer lezen

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

20-02-2020
Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn...
Meer lezen

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

20-02-2020
Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding...
Meer lezen

Aansprakelijkheid bestuurder

20-02-2020
De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die...
Meer lezen

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13-02-2020
Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)....
Meer lezen

Eigen woning en niet-samenlevende partners

13-02-2020
De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën...
Meer lezen

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13-02-2020
Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking...
Meer lezen

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13-02-2020
Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer...
Meer lezen

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06-02-2020
In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst...
Meer lezen

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

06-02-2020
Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg