Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Bijtelling auto van de zaak

14-11-2019
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het...
Meer lezen

Voorkom verliesverdamping

14-11-2019
Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen...
Meer lezen

Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant

14-11-2019
Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere prestatie afzonderlijk wordt beoordeeld....
Meer lezen

Afdracht privégebruik

14-11-2019
Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over...
Meer lezen

Bijtelling privégebruik fiets

14-11-2019
Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet...
Meer lezen

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

14-11-2019
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen,...
Meer lezen

Investeringsaftrek

14-11-2019
Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor...
Meer lezen

Gebruik eHerkenning

14-11-2019
Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte inkomstenbelasting....
Meer lezen

Doe tijdig suppletieaangifte

14-11-2019
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen...
Meer lezen

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

14-11-2019
Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg