Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

15-10-2020
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u...
Meer lezen

Bedragen NHG 2021 bekend

15-10-2020
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie...
Meer lezen

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

15-10-2020
Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken....
Meer lezen

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15-10-2020
Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan...
Meer lezen

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

08-10-2020
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde van...
Meer lezen

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

08-10-2020
Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen...
Meer lezen

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

08-10-2020
De staatssecretaris van Financiën heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan...
Meer lezen

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

08-10-2020
Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen...
Meer lezen

Uitwerking NOW-3

08-10-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede...
Meer lezen

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

08-10-2020
Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg