Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Onterechte loonsanctie

25-05-2022
De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door...
Meer lezen

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

25-05-2022
Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven...
Meer lezen

Fictieve onroerende zaak

25-05-2022
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door...
Meer lezen

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

25-05-2022
In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het...
Meer lezen

Voorjaarsnota 2022

25-05-2022
Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door...
Meer lezen

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19-05-2022
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat...
Meer lezen

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19-05-2022
De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om...
Meer lezen

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19-05-2022
De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in...
Meer lezen

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19-05-2022
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen...
Meer lezen

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19-05-2022
Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg