Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11-08-2022
De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de...
Meer lezen

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11-08-2022
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door...
Meer lezen

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

04-08-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd....
Meer lezen

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

04-08-2022
De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was...
Meer lezen

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

04-08-2022
Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking...
Meer lezen

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

04-08-2022
De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes...
Meer lezen

Openstelling saneringsregeling visserij

28-07-2022
De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt...
Meer lezen

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28-07-2022
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing...
Meer lezen

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28-07-2022
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering...
Meer lezen

Rekenmodel rechtsherstel box 3

28-07-2022
De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg