Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14-01-2021
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het...
Meer lezen

Pilot webmodule DBA gestart

14-01-2021
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van...
Meer lezen

Verlenging afspraken grensarbeiders

14-01-2021
De staatssecretaris van Financiën heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging...
Meer lezen

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

07-01-2021
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in...
Meer lezen

Wijzigingen loonbelasting 2021

07-01-2021
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers...
Meer lezen

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

07-01-2021
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €...
Meer lezen

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

24-12-2020
De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona...
Meer lezen

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

24-12-2020
In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het...
Meer lezen

Uitstel aflossing Tozo-lening

24-12-2020
Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking...
Meer lezen

Energielijst 2021 vastgesteld

24-12-2020
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg