Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

06-08-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling...
Meer lezen

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

06-08-2020
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de...
Meer lezen

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

06-08-2020
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel...
Meer lezen

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30-07-2020
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft,...
Meer lezen

Privégebruik auto en omzetbelasting

30-07-2020
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of...
Meer lezen

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30-07-2020
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove...
Meer lezen

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23-07-2020
Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in...
Meer lezen

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23-07-2020
Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De...
Meer lezen

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23-07-2020
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond...
Meer lezen

Uw NOW-aanvraag afronden 

16-07-2020
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg