Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13-02-2019
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder...
Meer lezen

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

13-02-2019
Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen...
Meer lezen

Oplopende schuld dga

13-02-2019
Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze...
Meer lezen

Discriminatie sollicitante

13-02-2019
De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras...
Meer lezen

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

07-02-2019
De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende...
Meer lezen

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

07-02-2019
Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven...
Meer lezen

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

07-02-2019
Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de...
Meer lezen

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

07-02-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten...
Meer lezen

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

31-01-2019
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar...
Meer lezen

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

31-01-2019
De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg