Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

09-03-2018

De RI&E actueel houden; wat levert het mij als ondernemer op?

Voorheen was je als ondernemer verplicht om de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) elke vier jaar opnieuw uit te (laten) voeren. Tegenwoordig verwacht de Inspectie SZW (beter bekend als Arbeidsinspectie) dat de RI&E altijd actueel is.

Wat hebben we aan het actueel houden van de RI&E?

Vaak lijkt het erop dat het uitvoeren van de RI&E een doel op zich is, maar niets is minder waar. Het gaat niet om de RI&E. Het gaat om goede arbeidsomstandigheden en hoe de ondernemer alles georganiseerd heeft rondom arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekteverzuim en ongevallen. Dat is niet eens in de vier jaar van belang voor de ondernemer, maar elke dag!

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van essentieel belang

Het is steeds moeilijker goede medewerkers in dienst te krijgen, maar het is ook van enorm belang om medewerkers aan je te binden voor langere tijd. Je wilt dat medewerkers zo gezond mogelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Door een goede actuele RI&E blijf je het hele jaar door zicht houden op de arbeidsomstandigheden i.p.v. eens in de vier jaar.

Hoe kan je de RI&E nu echt actueel houden?

1.    Voer een RI&E uit of laat deze uitvoeren. Dit is je 0-meting.

2.    Ga na op welke wijze je als ondernemer gestimuleerd wordt om de RI&E (en het Plan van Aanpak) actueel te houden. Bijvoorbeeld d.m.v. een online systeem dat je herinnert aan openstaande acties.

3.    Overleg periodiek (bijv. een of twee keer per jaar) met de preventiemedewerker en medewerkersvertegenwoordiging (bijv. OR). Bespreek de voortgang van het Plan van Aanpak en stel waar nodig bij. Betrek hier eventueel de adviseur van uw/een arbodienst bij.

Door op deze manier te werken wordt er actief gewerkt aan duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk willen we allemaal dat onze medewerkers zo gezond mogelijk kunnen blijven werken in onze organisatie.

Werk aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Zorg voor een actuele RI&E.

Copyright 2017 Krol Wezenberg