Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

14-09-2023
Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na...
Meer lezen

Kamervragen invloed Didam-arrest op pachtovereenkomsten

22-06-2023
In het zogenaamde Didamarrest uit 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overheidslichaam...
Meer lezen

Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter

13-04-2023
Op de pachter rust de verplichting om het gepachte persoonlijk te gebruiken. Op zich...
Meer lezen

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

23-02-2023
Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische...
Meer lezen

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

23-02-2023
In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als...
Meer lezen

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

25-08-2022
Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor...
Meer lezen

Stand van zaken nieuw GLB

07-07-2022
De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het...
Meer lezen

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16-06-2022
Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische...
Meer lezen

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

22-03-2022
In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling...
Meer lezen

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

09-12-2021
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg