Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

23-02-2023
Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische...
Meer lezen

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

23-02-2023
In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als...
Meer lezen

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

25-08-2022
Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor...
Meer lezen

Stand van zaken nieuw GLB

07-07-2022
De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het...
Meer lezen

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16-06-2022
Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische...
Meer lezen

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

22-03-2022
In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling...
Meer lezen

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

09-12-2021
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een...
Meer lezen

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

09-12-2021
Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op...
Meer lezen

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

04-11-2021
De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde...
Meer lezen

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16-01-2020
Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg