Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

13-05-2024
De Gecombineerde opgave zal uiterlijk 15 mei ingediend moeten worden. De in het verleden...
Meer lezen

Regelgeving scheuren grasland

11-04-2024
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende...
Meer lezen

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

02-11-2023
Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen heeft de minister...
Meer lezen

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

14-09-2023
Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na...
Meer lezen

Kamervragen invloed Didam-arrest op pachtovereenkomsten

22-06-2023
In het zogenaamde Didamarrest uit 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overheidslichaam...
Meer lezen

Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter

13-04-2023
Op de pachter rust de verplichting om het gepachte persoonlijk te gebruiken. Op zich...
Meer lezen

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

23-02-2023
Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische...
Meer lezen

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

23-02-2023
In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als...
Meer lezen

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

25-08-2022
Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor...
Meer lezen

Stand van zaken nieuw GLB

07-07-2022
De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg