Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16-06-2022
Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische...
Meer lezen

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

22-03-2022
In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling...
Meer lezen

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

09-12-2021
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een...
Meer lezen

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

09-12-2021
Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op...
Meer lezen

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

04-11-2021
De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde...
Meer lezen

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16-01-2020
Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen...
Meer lezen

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

17-10-2019
De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is...
Meer lezen

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019
In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren...
Meer lezen

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

03-05-2018
Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van...
Meer lezen

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

03-05-2018
De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg