Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23-06-2022
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt....
Meer lezen

Extra verhoging minimumloon per 2023

23-06-2022
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in...
Meer lezen

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

09-06-2022
Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie...
Meer lezen

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

02-06-2022
Na de beëindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een...
Meer lezen

Onterechte loonsanctie

25-05-2022
De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door...
Meer lezen

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19-05-2022
De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om...
Meer lezen

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19-05-2022
Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek...
Meer lezen

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-2022
Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na...
Meer lezen

Denk aan de verplichte RI&E

28-04-2022
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid...
Meer lezen

Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet

07-04-2022
Een werknemer kan zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn worden ontslagen als er een...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg