Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

31-08-2023
Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pensionering wordt...
Meer lezen

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

17-08-2023
Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze...
Meer lezen

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

10-08-2023
Een werkgever en een werknemer zijn een studiekostenregeling overeengekomen. Volgens deze regeling diende de...
Meer lezen

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

27-07-2023
Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid om een deel van het pensioenkapitaal...
Meer lezen

Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

27-07-2023
Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om bij een andere werkgever in...
Meer lezen

Vereenvoudiging verlofstelsel

20-07-2023
De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over vereenvoudiging...
Meer lezen

Minimumuurloon per 1 januari 2024

13-07-2023
Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een wettelijk minimumuurloon. De bestaande...
Meer lezen

Verplichte visie re-integratietraject

29-06-2023
Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van zieke werknemers in...
Meer lezen

Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen

29-06-2023
De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsovereenkomst van een concerncontroller van een woningcorporatie ontbonden. De...
Meer lezen

Ontslagname werknemer niet te snel aannemen

15-06-2023
Een werkgever mag er niet snel vanuit gaan dat een werknemer ontslag neemt. Uit...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg