Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

09-03-2023
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het...
Meer lezen

Eenzijdig wijzigingsbeding

26-01-2023
Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst...
Meer lezen

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

03-11-2022
In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op...
Meer lezen

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

27-10-2022
Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure...
Meer lezen

Verzoek vernietiging opzegging te laat

25-08-2022
De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de opzegging van een arbeidsovereenkomst te...
Meer lezen

Verjaring loonvordering

18-08-2022
Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever...
Meer lezen

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

04-08-2022
Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking...
Meer lezen

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

04-08-2022
De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was...
Meer lezen

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23-06-2022
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt....
Meer lezen

Extra verhoging minimumloon per 2023

23-06-2022
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg