Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Doe tijdig suppletieaangifte

11-11-2022
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen...
Meer lezen

Afdracht over privégebruik

11-11-2022
Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over...
Meer lezen

Herziening aftrek voorbelasting

11-11-2022
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u...
Meer lezen

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

11-11-2022
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de investeringsaftrek....
Meer lezen

Beperk belastingheffing in box 3

11-11-2022
Belastingschulden Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter...
Meer lezen

Tarieven vennootschapsbelasting

11-11-2022
De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het...
Meer lezen

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

11-11-2022
Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV)...
Meer lezen

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

11-11-2022
Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste tariefschijf wordt verrekend in...
Meer lezen

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11-11-2022
Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De...
Meer lezen

Voorkom belastingrente

11-11-2022
Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op of na...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg