Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

09-11-2023
Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers...
Meer lezen

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

09-11-2023
Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde hypotheekrente en de persoonsgebonden aftrek in...
Meer lezen

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

09-11-2023
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor investeringen boven € 2.600 tot € 63.716 bedraagt 28%...
Meer lezen

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

09-11-2023
Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2023 26,9%. In 2024 gaat...
Meer lezen

Salaris dga in 2023

09-11-2023
Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn partner, zijn wettelijk verplicht...
Meer lezen

Aandachtspunten btw 2023

09-11-2023
Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2023 willen corrigeren of die een...
Meer lezen

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

09-11-2023
Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV...
Meer lezen

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

09-11-2023
Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in 2024....
Meer lezen

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

09-11-2023
Erfrecht en erfbelasting Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen...
Meer lezen

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

09-11-2023
Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De premies zijn aftrekbaar voor mensen...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg