Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Bezwaarschrift in vreemde taal

30-06-2022
De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift...
Meer lezen

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

14-04-2022
In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch...
Meer lezen

Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

31-03-2022
De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord over zijn bezwaar. Op...
Meer lezen

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

31-03-2022
Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van een rechtspersoon voor...
Meer lezen

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

27-01-2022
Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als...
Meer lezen

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25-11-2021
Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen...
Meer lezen

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

29-07-2021
Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd,...
Meer lezen

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22-07-2021
De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige...
Meer lezen

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

24-06-2021
Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden,...
Meer lezen

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

18-03-2021
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg