Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Uitnodiging zitting niet correct verzonden

23-02-2023
De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd. Voor het hof...
Meer lezen

Belastingrente Vpb en bronbelasting

02-02-2023
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het vaststellen van een belastingaanslag met een...
Meer lezen

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01-12-2022
Het ministerie van Financiën is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te...
Meer lezen

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-2022
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen...
Meer lezen

Boete wegens niet doen van aangifte

06-10-2022
Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen...
Meer lezen

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

15-09-2022
Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld. Wanneer de behandeling langer...
Meer lezen

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

01-09-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de positie die de belastingdienst inneemt...
Meer lezen

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11-08-2022
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door...
Meer lezen

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

07-07-2022
Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de...
Meer lezen

Bezwaarschrift in vreemde taal

30-06-2022
De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg