Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Proceskostenvergoeding

30-04-2024
Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat in beroep....
Meer lezen

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

25-04-2024
Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen boven € 3.000....
Meer lezen

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11-04-2024
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte...
Meer lezen

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

11-04-2024
Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de...
Meer lezen

Fiscaal kat-en-muisspel

04-04-2024
Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoeden op buitenlandse bankrekeningen...
Meer lezen

Belastingdienst houdt administrateur ten onrechte aansprakelijk voor belastingfraude van bv

04-04-2024
De administratie van een failliete bv bevat een creditfactuur van bijna € 500.000 inclusief btw. Volgens de inspecteur...
Meer lezen

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over vergoeding van immateriële schade

14-03-2024
Bij overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van een zaak heeft de...
Meer lezen

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

07-03-2024
Een vrouw liet in 2019 op haar nieuwbouwwoning zonnepanelen aanleggen en vroeg de btw terug....
Meer lezen

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

29-02-2024
Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende...
Meer lezen

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22-02-2024
De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten op. De belanghebbende...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg