Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Verblijfkosten internationaal transport

04-04-2024
Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag aan...
Meer lezen

Omvang terbeschikkingstelling

04-04-2024
De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige een...
Meer lezen

Supermarktsaga: een rammelende kas

04-04-2024
Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar...
Meer lezen

Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

21-03-2024
Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor de aanschaf van een eigen woning. Eén...
Meer lezen

Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven

21-03-2024
De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Om...
Meer lezen

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzichtelijk gemaakt: geen rechtsherstel

14-03-2024
De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest geoordeeld dat de belastingheffing in box 3...
Meer lezen

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij toepassing verleggingsregeling btw

14-03-2024
De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende...
Meer lezen

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

29-02-2024
Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor...
Meer lezen

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

22-02-2024
Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De...
Meer lezen

Kamervragen voordelen familiehypotheek

15-02-2024
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg