Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16-06-2022
De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van...
Meer lezen

Aanpassing termijn betalingsregeling

12-05-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum...
Meer lezen

Wijziging Leidraad Invordering

08-07-2021
Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in...
Meer lezen

Kamervragen lage korting betaling ineens

18-02-2021
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige...
Meer lezen

Aansprakelijkheid bestuurder

20-02-2020
De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die...
Meer lezen

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

17-10-2019
Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente...
Meer lezen

Berekening invorderingsrente

28-09-2017
In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag...
Meer lezen

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21-09-2017
In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders...
Meer lezen

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31-08-2017
Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de rechtspersoon...
Meer lezen

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26-07-2017
Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg