Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

10-08-2023
Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Voor zover...
Meer lezen

Bijbaan verhindert toepassing 30%-regeling niet

22-06-2023
Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een specifieke deskundigheid kan op verzoek de...
Meer lezen

Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd

15-06-2023
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd. Dit besluit bevat het...
Meer lezen

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

25-05-2023
Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze...
Meer lezen

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

20-04-2023
De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan de gevolgen...
Meer lezen

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

23-02-2023
Uit het buitenland aangeworven werknemers komen op verzoek en onder voorwaarden in aanmerking voor...
Meer lezen

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

09-02-2023
Een werkgever kan aan zijn werknemers een fiets ter beschikking stellen. Als de fiets...
Meer lezen

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

19-01-2023
De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst...
Meer lezen

Tarieven en heffingskortingen 2023

05-01-2023
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in...
Meer lezen

Gebruikelijk loon in 2023

12-12-2022
De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In een bijlage bij de...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg