Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16-06-2022
De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van...
Meer lezen

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

07-04-2022
In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan...
Meer lezen

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning

24-02-2022
Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerciële software...
Meer lezen

Beleid omzetting S&O-verklaringen

20-01-2022
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de...
Meer lezen

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

13-01-2022
De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven...
Meer lezen

Tarieven en heffingskortingen 2022

05-01-2022
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in...
Meer lezen

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

26-08-2021
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of...
Meer lezen

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-2021
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor...
Meer lezen

BIK vervalt met terugwerkende kracht

03-06-2021
De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De...
Meer lezen

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15-04-2021
Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg