Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Goodwill te snel afgeschreven

12-05-2022
Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent...
Meer lezen

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

14-04-2022
Wanneer een onderneming wordt beëindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet worden...
Meer lezen

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

26-08-2021
Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies...
Meer lezen

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12-05-2021
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de...
Meer lezen

Auto als verplicht privévermogen

21-01-2021
Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken...
Meer lezen

Milieulijst 2021 vastgesteld.

24-12-2020
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat...
Meer lezen

Energielijst 2021 vastgesteld

24-12-2020
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze...
Meer lezen

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

07-05-2020
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de...
Meer lezen

Waardering grond op openingsbalans

16-04-2020
Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over...
Meer lezen

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13-02-2020
Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)....
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg