Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

07-09-2023
De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is tussentijds...
Meer lezen

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

08-06-2023
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Het wetsvoorstel beoogt...
Meer lezen

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

19-01-2023
De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt...
Meer lezen

Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

15-12-2022
De minister van EZK heeft de kabinetsreactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling in...
Meer lezen

Vorming herinvesteringsreserve

27-10-2022
Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een herinvesteringsreserve vormen....
Meer lezen

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

08-09-2022
Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om...
Meer lezen

Goodwill te snel afgeschreven

12-05-2022
Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent...
Meer lezen

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

14-04-2022
Wanneer een onderneming wordt beëindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet worden...
Meer lezen

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

26-08-2021
Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies...
Meer lezen

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12-05-2021
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg