Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

03-08-2023
Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde uurloon van...
Meer lezen

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

03-08-2023
Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie in omvang toegenomen. Tijdens de pandemie zijn tijdelijke...
Meer lezen

Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

06-07-2023
De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1...
Meer lezen

Beoordeling van leefvormen in de AOW

06-07-2023
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de...
Meer lezen

Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

22-06-2023
Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer in beginsel recht...
Meer lezen

Kamervragen (vrijwillige) arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15-06-2023
De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over uitsluiting van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)voor...
Meer lezen

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

13-04-2023
De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die aanvullend geboorteverlof opneemt,...
Meer lezen

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

30-03-2023
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in...
Meer lezen

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

23-02-2023
Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een beëindigingsovereenkomst gesloten. Daarin is overeengekomen...
Meer lezen

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

02-02-2023
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg