Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

20-06-2024
De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van...
Meer lezen

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16-05-2024
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk...
Meer lezen

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

25-04-2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon...
Meer lezen

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

14-12-2023
De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eerste mededeling...
Meer lezen

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30-11-2023
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet...
Meer lezen

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

30-11-2023
Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026...
Meer lezen

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23-11-2023
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop...
Meer lezen

Premiepercentages 2024

23-11-2023
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen...
Meer lezen

Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet

19-10-2023
In het buitenland wonende personen, die een pensioen uit Nederland ontvangen en op grond...
Meer lezen

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

03-08-2023
Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde uurloon van...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg