Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16-06-2022
In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse...
Meer lezen

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

02-06-2022
Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij...
Meer lezen

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-2022
De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022...
Meer lezen

Geen faillissementsuitkering voor dga

07-04-2022
Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioengerechtigde leeftijd nog...
Meer lezen

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

10-03-2022
De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt...
Meer lezen

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

03-03-2022
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet sinds 1...
Meer lezen

Aflossing Tozo-leningen

03-03-2022
Per 1 oktober 2021 is de Tozo beëindigd. Aansluitend is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen...
Meer lezen

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

20-01-2022
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van...
Meer lezen

Compensatie transitievergoeding

20-01-2022
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de...
Meer lezen

Premiepercentages zorgverzekering 2022

16-12-2021
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg