Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

30-03-2023
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in...
Meer lezen

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

23-02-2023
Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een beëindigingsovereenkomst gesloten. Daarin is overeengekomen...
Meer lezen

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

02-02-2023
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016...
Meer lezen

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

12-01-2023
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort...
Meer lezen

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

08-12-2022
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen...
Meer lezen

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

08-12-2022
Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon: Leeftijd per...
Meer lezen

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-2022
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand...
Meer lezen

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17-11-2022
De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor...
Meer lezen

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

29-09-2022
Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. De...
Meer lezen

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28-07-2022
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg