Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17-11-2022
De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor...
Meer lezen

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

29-09-2022
Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. De...
Meer lezen

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28-07-2022
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering...
Meer lezen

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

07-07-2022
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding...
Meer lezen

Wet betaald ouderschapsverlof

30-06-2022
Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt...
Meer lezen

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16-06-2022
In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse...
Meer lezen

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

02-06-2022
Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij...
Meer lezen

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-2022
De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022...
Meer lezen

Geen faillissementsuitkering voor dga

07-04-2022
Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioengerechtigde leeftijd nog...
Meer lezen

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

10-03-2022
De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg