Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23-06-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof...
Meer lezen

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

05-05-2022
Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het...
Meer lezen

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

28-04-2022
De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners van dezelfde...
Meer lezen

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

10-03-2022
Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton,...
Meer lezen

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

03-02-2022
Het doel van de erfbelasting is het belasten van alles wat als gevolg van...
Meer lezen

Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

04-11-2021
Meer lezen

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14-10-2021
De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt...
Meer lezen

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

02-09-2021
De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling...
Meer lezen

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

12-08-2021
In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst...
Meer lezen

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

20-05-2021
De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg