Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

28-03-2024
De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting wordt...
Meer lezen

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

07-03-2024
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een aanslag vast te...
Meer lezen

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

29-02-2024
Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een...
Meer lezen

Legaat is geen schenking

11-01-2024
Een legaat in een testament is geen schenking, maar een verkrijging krachtens erfrecht. Dat...
Meer lezen

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16-11-2023
Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van...
Meer lezen

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

27-07-2023
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk heeft tot gevolg dat de...
Meer lezen

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

27-07-2023
Tot en met 2022 gold een hoge eenmalige vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve...
Meer lezen

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

27-07-2023
Na de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) heeft het kabinet vervolgonderzoek gedaan, waarin...
Meer lezen

Geen partnervrijstelling voor samenwonende zussen

06-07-2023
Voor de toepassing van de erfbelasting worden twee ongehuwde personen als partners aangemerkt als...
Meer lezen

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

08-06-2023
Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars partner als zij in de zes...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg