Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

15-12-2022
Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangekondigd, dat een fiscale beleggingsinstelling per 1 januari...
Meer lezen

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

03-11-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor...
Meer lezen

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19-05-2022
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat...
Meer lezen

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19-05-2022
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen...
Meer lezen

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12-05-2022
Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en...
Meer lezen

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

05-05-2022
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing...
Meer lezen

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

27-01-2022
De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een...
Meer lezen

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

02-12-2021
De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in...
Meer lezen

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

07-10-2021
Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de...
Meer lezen

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

30-09-2021
De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare rechten jegens...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg