Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland

04-07-2024
Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd in onroerende zaken. In 1997 heeft...
Meer lezen

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

20-06-2024
Een bv verstrekte in 2017 een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij, die zich midden...
Meer lezen

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

08-02-2024
Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of...
Meer lezen

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

11-01-2024
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is mede van toepassing op kosten ter zake van...
Meer lezen

Beschikking fiscale eenheid

14-12-2023
De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is gelegen in de...
Meer lezen

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23-11-2023
De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van...
Meer lezen

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

31-08-2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de belastingplicht voor de...
Meer lezen

Wijziging besluit geruisloze terugkeer

20-07-2023
De Wet Vpb 1969 omvat een regeling voor de geruisloze terugkeer van een onderneming...
Meer lezen

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

26-04-2023
De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het belasten van overwinsten...
Meer lezen

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

23-03-2023
De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg