Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer...
Meer lezen

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen....
Meer lezen

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het...
Meer lezen

Tot 1.000 km is een auto nieuw

06-03-2019
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat...
Meer lezen

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06-03-2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op...
Meer lezen

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06-03-2019
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal...
Meer lezen

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een...
Meer lezen

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28-02-2019
De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op...
Meer lezen

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28-02-2019
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op...
Meer lezen

Forensenbelasting

20-02-2019
Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben,...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg