Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019
De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden...
Meer lezen

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019
Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de...
Meer lezen

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019
In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren...
Meer lezen

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17-01-2019
Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de...
Meer lezen

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10-01-2019
Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve...
Meer lezen

Besteding geleend geld aan eigen woning

10-01-2019
Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van...
Meer lezen

Winst bij verkoop grond belast

10-01-2019
Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon...
Meer lezen

Te late inkeer

10-01-2019
Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer...
Meer lezen

Zwarte lijst laagbelastende landen

04-01-2019
Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen...
Meer lezen

Aftrekposten ondernemers 2019

04-01-2019
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg