Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

20-06-2019
De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de...
Meer lezen

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

19-06-2019
In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van...
Meer lezen

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

19-06-2019
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een...
Meer lezen

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

19-06-2019
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd...
Meer lezen

Wet arbeidsmarkt in balans

12-06-2019
De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint...
Meer lezen

Scholingsaftrek wordt subsidie

12-06-2019
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie...
Meer lezen

Datum einde arbeidscontract

12-06-2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de...
Meer lezen

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

12-06-2019
Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van...
Meer lezen

Belastingdienst en AVG

12-06-2019
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al...
Meer lezen

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

05-06-2019
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg