Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Parkeerbelasting te laat betaald

12-09-2019
Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder...
Meer lezen

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12-09-2019
De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt...
Meer lezen

Aanpassing box 3

12-09-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box...
Meer lezen

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

05-09-2019
Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam...
Meer lezen

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

05-09-2019
Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De...
Meer lezen

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

05-09-2019
De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en...
Meer lezen

Daling verkoop auto’s, bpm-opbrengst licht omhoog

05-09-2019
Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019...
Meer lezen

Fictieve dienstbetrekking

29-08-2019
Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke...
Meer lezen

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

29-08-2019
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld...
Meer lezen

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

29-08-2019
Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg