Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

19-12-2019
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat...
Meer lezen

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

12-12-2019
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een...
Meer lezen

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

12-12-2019
Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke...
Meer lezen

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

12-12-2019
Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp...
Meer lezen

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

12-12-2019
Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak...
Meer lezen

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

12-12-2019
De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste...
Meer lezen

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

12-12-2019
De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst...
Meer lezen

Geen verbod op negatieve spaarrente

12-12-2019
De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat...
Meer lezen

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

05-12-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket...
Meer lezen

Uitleg relatiebeding

05-12-2019
De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg