Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

09-07-2020
Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)...
Meer lezen

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

09-07-2020
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente...
Meer lezen

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

09-07-2020
Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel...
Meer lezen

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

09-07-2020
Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan...
Meer lezen

NOW-2 kan worden aangevraagd

07-07-2020
Het kabinet heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede...
Meer lezen

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

02-07-2020
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting,...
Meer lezen

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

02-07-2020
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten...
Meer lezen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

01-07-2020
Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze...
Meer lezen

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

25-06-2020
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband...
Meer lezen

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

25-06-2020
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg