Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

19-11-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet...
Meer lezen

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

19-11-2020
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen....
Meer lezen

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

19-11-2020
De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en...
Meer lezen

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

19-11-2020
Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de...
Meer lezen

Goedkeurend besluit 30%-regeling

19-11-2020
Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor...
Meer lezen

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

12-11-2020
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen,...
Meer lezen

Afdracht privégebruik

12-11-2020
Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over...
Meer lezen

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

12-11-2020
De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste...
Meer lezen

Wet homologatie onderhands akkoord

12-11-2020
De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet...
Meer lezen

Voorkom belastingrente

12-11-2020
Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of na...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg