Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed

23-12-2021
De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers...
Meer lezen

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022

23-12-2021
De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het...
Meer lezen

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

16-12-2021
De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de...
Meer lezen

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

16-12-2021
Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer...
Meer lezen

Premiepercentages zorgverzekering 2022

16-12-2021
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De...
Meer lezen

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

16-12-2021
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14...
Meer lezen

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

09-12-2021
De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing...
Meer lezen

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

09-12-2021
Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke...
Meer lezen

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

09-12-2021
Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op...
Meer lezen

Geen bron van inkomen door inactiviteit

09-12-2021
Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg