Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22-07-2021
Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1...
Meer lezen

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22-07-2021
Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers...
Meer lezen

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22-07-2021
De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige...
Meer lezen

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15-07-2021
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting...
Meer lezen

Steunmaatregel varend erfgoed

15-07-2021
Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling...
Meer lezen

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15-07-2021
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om...
Meer lezen

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15-07-2021
Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op...
Meer lezen

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

08-07-2021
De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op...
Meer lezen

Wijziging Leidraad Invordering

08-07-2021
Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in...
Meer lezen

Publicatie Garantieregeling Evenementen

08-07-2021
De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg