Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

09-12-2021
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een...
Meer lezen

Geen bron van inkomen door inactiviteit

09-12-2021
Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is...
Meer lezen

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

02-12-2021
De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de...
Meer lezen

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

02-12-2021
De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de...
Meer lezen

Werknemer nam per direct ontslag

02-12-2021
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten....
Meer lezen

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

02-12-2021
De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in...
Meer lezen

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

02-12-2021
De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd...
Meer lezen

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

29-11-2021
Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de...
Meer lezen

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

25-11-2021
Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht...
Meer lezen

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

25-11-2021
De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg