Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

31-01-2019
De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als...
Meer lezen

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

31-01-2019
Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop...
Meer lezen

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

31-01-2019
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover...
Meer lezen

Partnerschap ondanks echtscheiding

31-01-2019
In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke groepen. Deze heffingskortingen...
Meer lezen

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

24-01-2019
In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een...
Meer lezen

Schenking kort voor overlijden

24-01-2019
Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker,...
Meer lezen

Kamervragen aangifte omzetbelasting

24-01-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee samenhangende...
Meer lezen

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

24-01-2019
Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke...
Meer lezen

Niet twee keer afschrijven op goodwill

24-01-2019
Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming...
Meer lezen

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17-01-2019
Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg