Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29-11-2018
Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun vermogenstoestand...
Meer lezen

Vernieuwing rulingpraktijk

29-11-2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde...
Meer lezen

Premiepercentage Zvw 2019

29-11-2018
De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie...
Meer lezen

Vrachtwagenheffing

28-11-2018
Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De...
Meer lezen

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22-11-2018
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van...
Meer lezen

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22-11-2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte...
Meer lezen

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

22-11-2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor...
Meer lezen

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22-11-2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte...
Meer lezen

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16-11-2018
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het...
Meer lezen

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

15-11-2018
Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg