Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16-06-2022
Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische...
Meer lezen

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16-06-2022
De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van...
Meer lezen

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

09-06-2022
Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en...
Meer lezen

Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

09-06-2022
De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden...
Meer lezen

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

09-06-2022
Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie...
Meer lezen

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

09-06-2022
Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter...
Meer lezen

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

09-06-2022
In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende...
Meer lezen

Nultarief btw voor groenten en fruit?

02-06-2022
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het...
Meer lezen

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

02-06-2022
Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij...
Meer lezen

Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

02-06-2022
De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) vervalt op 1 juli 2022. In...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg