Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27-03-2019
De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht...
Meer lezen

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27-03-2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen...
Meer lezen

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing...
Meer lezen

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20-03-2019
Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende...
Meer lezen

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20-03-2019
Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt...
Meer lezen

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen....
Meer lezen

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het...
Meer lezen

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer...
Meer lezen

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06-03-2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op...
Meer lezen

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06-03-2019
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg