Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22-04-2021
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant...
Meer lezen

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22-04-2021
In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling...
Meer lezen

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22-04-2021
Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer...
Meer lezen

Eigen woning in het buitenland

22-04-2021
Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met...
Meer lezen

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15-04-2021
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van...
Meer lezen

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15-04-2021
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de...
Meer lezen

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

15-04-2021
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te...
Meer lezen

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15-04-2021
Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector...
Meer lezen

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15-04-2021
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie...
Meer lezen

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

08-04-2021
In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg