Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen

04-07-2024
Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan, die binnen de EU de wettelijke aansprakelijkheid...
Meer lezen

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

04-07-2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het...
Meer lezen

Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering financieel belang voor vergoeding immateriële schade

04-07-2024
Een persoon probeerde een vergoeding voor immateriële schade te verkrijgen door te stellen dat...
Meer lezen

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland

04-07-2024
Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd in onroerende zaken. In 1997 heeft...
Meer lezen

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

04-07-2024
De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli...
Meer lezen

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

27-06-2024
Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland,...
Meer lezen

Verlaagd btw-tarief voor verhuur zeiljachten

27-06-2024
Een ondernemer biedt een 'all-in' jaarabonnement voor zeiljachten aan en meent dat het verlaagde...
Meer lezen

Waardestijging woning belast in box 3?

27-06-2024
Een inwoner van Duitsland bezit een woning in Nederland. Naar aanleiding van het tumult omtrent box 3 dient...
Meer lezen

Terugbetaling ten onrechte ontvangen vergoeding geen negatief loon

27-06-2024
De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld over de vraag of de terugbetaling van een onterecht...
Meer lezen

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

20-06-2024
Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een belastingzaak...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg