Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

06-05-2021
De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen...
Meer lezen

Onzakelijke borgstelling

06-05-2021
Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of...
Meer lezen

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

06-05-2021
De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen...
Meer lezen

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

29-04-2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet...
Meer lezen

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29-04-2021
Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij...
Meer lezen

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22-04-2021
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant...
Meer lezen

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22-04-2021
In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling...
Meer lezen

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22-04-2021
Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer...
Meer lezen

Eigen woning in het buitenland

22-04-2021
Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met...
Meer lezen

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15-04-2021
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg