Actueel

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18-01-2018
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van...
Meer lezen

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18-01-2018
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe...
Meer lezen

Verrekening van verliezen

18-01-2018
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren....
Meer lezen

Overtreding geheimhoudingsbeding

11-01-2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het...
Meer lezen

Asbestsanering monumentenpand

11-01-2018
Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand...
Meer lezen

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04-01-2018
Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming...
Meer lezen

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04-01-2018
Tarieven box 1  Inkomen van  tot  Jonger dan AOW-leeftijd  AOW-gerechtigd  € 0  € 20.142...
Meer lezen

Wijzigingen inkomstenbelasting

04-01-2018
Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000...
Meer lezen

Wijzigingen loonbelasting 2018

04-01-2018
WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van...
Meer lezen

Investeringsaftrek 2018

04-01-2018
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg