Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

31-08-2023
Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering moet...
Meer lezen

Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

03-08-2023
De ministers van SZW en van OCW hebben begin juli in een brief aan...
Meer lezen

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

17-05-2023
De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te...
Meer lezen

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

04-05-2023
Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt....
Meer lezen

Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

20-04-2023
De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar...
Meer lezen

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023

13-04-2023
De minister van SZW heeft de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023 ter kennisneming voorgelegd...
Meer lezen

Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaansluiting

06-04-2023
De regeling van het prijsplafond voor energiekosten werkt niet goed voor blokaansluitingen. Dat zijn...
Meer lezen

Verlaging voorschotpercentage TEK

30-03-2023
De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een...
Meer lezen

Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

30-03-2023
De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb...
Meer lezen

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

16-03-2023
Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg