Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

18-04-2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit...
Meer lezen

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

18-04-2024
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning...
Meer lezen

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18-04-2024
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden...
Meer lezen

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18-04-2024
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris...
Meer lezen

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18-04-2024
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking verrekend met...
Meer lezen

Loon of schenking?

18-04-2024
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten....
Meer lezen

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11-04-2024
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte...
Meer lezen

Fiscale migratie: waar is thuis?

11-04-2024
Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt...
Meer lezen

Regelgeving scheuren grasland

11-04-2024
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende...
Meer lezen

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11-04-2024
De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast....
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg