Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Overtollige liquiditeiten onderneming

16-03-2023
De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van...
Meer lezen

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

16-03-2023
Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor...
Meer lezen

Keuze te laat gemaakt

16-03-2023
Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke...
Meer lezen

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

09-03-2023
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na...
Meer lezen

Beantwoording Kamervragen box 3

09-03-2023
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding...
Meer lezen

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

09-03-2023
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het...
Meer lezen

Aanvragen TEK kan per 21 maart

02-03-2023
Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen vanaf...
Meer lezen

Internetconsultatie fiscale regelingen

02-03-2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over fiscale regelingen. Het kabinet heeft...
Meer lezen

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

23-02-2023
Uit het buitenland aangeworven werknemers komen op verzoek en onder voorwaarden in aanmerking voor...
Meer lezen

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

23-02-2023
In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg