Nieuws

Krol Wezenberg Accountants houdt u op de hoogte

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken

21-12-2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de heffing van btw bij de...
Meer lezen

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

21-12-2023
De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een onzakelijke...
Meer lezen

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

21-12-2023
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het merendeel van de wetsvoorstellen, die samen het...
Meer lezen

Prejudiciële vragen over karakter naheffingsaanslag parkeerbelasting

21-12-2023
De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Dat betekent dat bij de heffing geen ruimte...
Meer lezen

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3

14-12-2023
De staatssecretaris van Financiën heeft enkele bedragen en percentages voor 2024 bekend gemaakt. Het...
Meer lezen

Overeenkomst met België over vaste inrichting en thuiswerkende werknemers

14-12-2023
Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten over de uitleg van het begrip vaste...
Meer lezen

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

14-12-2023
De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eerste mededeling...
Meer lezen

Beschikking fiscale eenheid

14-12-2023
De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is gelegen in de...
Meer lezen

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

07-12-2023
Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in...
Meer lezen

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

07-12-2023
De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling...
Meer lezen
Copyright 2017 Krol Wezenberg